Sterling AS endrer navn til Rom for Flere Vest AS

9.Februar 2016 ble Sterling AS kjøpt opp av Rom for Flere AS for å stå sterkere i et marked hvor bransjen står ovenfor store strukturelle endringer. Les mer om oppkjøpet her. Fra 1. oktober 2016 endrer vi navn til Rom for Flere Vest AS.

Vi er i en intern prosess hvor vi jobber med integrering, samarbeid og kompetanse-deling. Kompetansen, kunnskapen og ferdighetene medarbeiderne besitter, og hvordan dette skaper verdier hos våre kunder, er ett av flere konkurransefortrinn vi vil videreutvikle.


Hvordan vil det påvirke deg som kunde?

I utgangspunktet så vil ikke dette ha noen praktisk betydning for deg som kunde. Vi vil fortsatt beholde vårt eksisterende organisasjonsnummer og betjene våre kunder på en minst like god måte som tidligere. Selskapet vil være et 100% eid datterselskap av Rom for Flere AS. Våre avdelingskontor i Bergen og Haugesund vil være på de samme adressene som tidligere og med de samme dedikerte medarbeidere som i dag. Vi har som tidligere nevnt vært en del av Rom for Flere siden i februar i år. Med oppkjøpet styrket Rom for Flere sin posisjon som Norges ledende og frittstående aktør i markedet for møbler til privat og offentlig miljø.

Rom for Flere AS har i dag en omsetning på 350 millioner kroner og i tillegg til Rom for Flere Vest, (Sterling AS), har Rom for Flere avdelinger i Oslo, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Hamar og Jessheim.

I tillegg har Rom for Flere AS salgs- og markedsfunksjonene for Svenheim Møbelindustri AS med et landsdekkende forhandlernett med 52 forhandlere. I tillegg til Sterling AS egen produktportefølje har vi nå fått tilgang til Rom for Flere AS sin produktportefølje, kompetanse og sentrale støttefunksjoner.


Ny daglig leder

Vår daglige leder og tidligere eier Ivar Østensjø har fratrådt sin stilling og Trond Hauge har overtatt som daglig leder i selskapet fra 20. september 2016. Trond har vært ansatt i Sterling som avdelingsleder i Bergen siden 1.februar 2011, og har over 10 års fartstid fra bransjen.

Vi ser frem til å betjene dere som kunder på en minst like god måte som tidligere. Skulle det være noen spørsmål vedrørende denne navneendringen er dere hjertelig velkomne til å ta kontakt med vår daglige leder Trond Hauge på tlf 40 55 21 40, eller mail: trond.hauge@romforflere.no

22_medarbeidere