Rom for Flere gratulerer Svenheim med Svanen!

Svenheim er Svanen sertifisert og vi i Rom for Flere gratulerer vår partner Svenheim Møbelindustri med sertifisering i henhold til Svanens strenge kriterier. Det er lagt ned et enormt arbeid for å få det meste av sortimentet med mange tusen komponenter og millioner av kombinasjoner godkjent. Svenheims brede produkt sortiment med tilnærmet alle overflater og farger er nå merket med Svanen.

Om svanen:
Svanen vurderer hele produktets livssyklus og vurderer alle fasene fra råvare til avfall og stiller strenge krav der nytten av miljøforbedring er størst. Svanemerket er en multi-kriterie sertifisering som vurderer hele prosessen – fra vugge til grav. De vurderer hvordan det biologiske mangfoldet blir påvirket når vi tar ressursene som er nødvendig for å lage varen. De ser på utslipp av klimagasser og hvor mye energi og kjemikalier som benyttes i prosessen. De har også vurdert brukskvalitet, trygghet og gjenvinnbarhet. Svanen har gått gjennom Svenheims produksjon og hele veien spurt om noe kunne vært gjort annerledes for å bruke ressursene mer effektivt og belaste miljøet mindre.

Spesifikt sikrer et Svanemerket møbel:
1. Bærekraftig tre i produksjonen
2. Minimal påvirkning av miljø- og helseskadelige stoffer
3. Redusert klima- og energipåvirkning
4. Høy kvalitet og gode bruksegenskaper

Rom for Flere:
Svanemerket og andre sertifiseringer gjør det lett for våre kunder å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader og stimulerer til grønn innovasjon og vekst i næringslivet. Rom for Flere har som målsetting at det skal være enkelt å ta gode miljøvalg.

Rom for Fleres «grønne liste» ble dermed enda lenger.

Rom for flere jobber målrettet med ambisiøse miljø- og bærekraft mål og vi er sertifisert iht ISO 9001 og ISO 14001. Medlem i FN «Global Compact» siden 2013 og vi jobber aktivt i hele verdi kjeden og spesielt mot våre underleverandører for å sikre at våre kunder kan ta trygge og dokumenterte valg.

Se alle sertifiserte produktserier på svanen sine sider her. Eller sjekk ut Svenheims produkter på hjemmesiden her.

Forside-slider-Svenheim-Svane-3