Oppvekst

Oppvekst_samlet

Med oppvekst tenker vi læring fra barnehagen og livet ut. Etter skole er det etterutdanning i mange former som bidrar til at vi selv utvikler oss, og at verden går framover. Møblene skal tilpasse seg pedagogikken, som over tid er i endring.

For oss er forholdet mellom det fysiske miljøet og virksomhetens resultater nesten en selvfølge. Dette er en erkjennelse som har ført til at vi tenker helhetlig når det gjelder pedagogikk, innredning, teknikk, kvalitet- og miljøhensyn.


Det er viktig at møblene på disse arenaene har svært god funksjonalitet.


I tillegg må møblene være solide, enkle i bruk for alle, og ha en god miljøprofil. Gode rammer og et stimulerende læringsmiljø kommer selvfølgelig av gode lærere, men også av gode og innovative møbleringsløsninger. Rom for Flere leverer alle soner med tanke på å skape en god og moderne læringsplass, enten det er auditoriet, utemøbler, kjøkken, klasserom eller mer tekniske rom.

Vi ønsker å bidra med vår kunnskap inn i prosjektene, enten det er i barnehagen eller på universitetet. Vi tror at hvis flere faggrupper både innen byggherre, arkitekt, leverandører og brukere samarbeider blir prosjektet bedre. Dette er viktig med tanke på sluttresultatet slik at det blir en god arbeidsplass for de ansatte og elevene som skal fylle skolen med innhold.


Våre produsenter er mange, og vi har et stort utvalg av gode standardprodukter.


Vi kan også tilpasse produktene til behov med tanke på pedagogikk, eller andre behov som universell utforming. I det lange løp kan dette være en god lønnsom investering, og gi et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle. Våre 300 samarbeidspartner gir oss mulighet til å levere innredning på alle områder og soner.

Vi leverer løsninger på lys, akustikk, oppbevaring, garderober, kantiner, kjøkken, møbler til formelle og uformelle møteplasser, klasserom, kontorstoler, resepsjon, arbeidsrom, utemøbler, forelesningssaler, auditoriet, fagrom, og tar ansvar for hele innredningsprosjektet ditt.


Vi har levert mange store og små skoleprosjekter rundt omkring i Norge.
Ta kontakt med oss for mer informasjon, vi gleder oss til å kunne bidra med vår kunnskap inn i ditt prosjekt.


erikjorgensen
foraform
fritzhansen
garsnas

gotessons
lammhults
lkhjelle

fatboy
ncp

normann
osnes
steelcase
svenheim

vitra