Miljø og Kvalitet

MILJØ
Rom for Flere søker å levere mest mulig miljøbevisste og komplette møbleringsløsninger til våre kunder. Vi leverer møbler fra ledene produsenter i inn- og utland. Vi benytter så langt det lar seg gjøre møbler fra produsenter som er godkjente i henhold til et eller flere miljøkvalitetssystemer, som for eksempel EMAS, ISO 9001, ISO 14001 og Miljøfyrtårn. Flere av våre produsenter har også produkter med Svane og EPD sertifiseringer.

pexels-photo-91153


Vårt miljøfokus strekker seg helt fra råvare, produksjon, bruk og til avhending av produktene.


Vi jobber kontinuerlig med vår miljøprofil ovenfor kunder, leverandører og oss selv for å forbedre de eksisterende systemene og kunne etterleve nye krav til miljø og kvalitet. Dette for å holde oss oppdaterte i forhold til forventninger fra kunder og samfunnet. Rom for Flere AS ble sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnet 15. juni 2009, og deler av Rom for flere gruppen er også ISO 14001 sertifisert. Vi har i 2016 også startet arbeidet med å ISO 14001 sertifisere resten av konsernet. Dette innebærer at vi i tillegg til å tenke miljøvennlige møbelvalg, også tenker miljø i alle våre prosesser og har et forhold til etisk handel, kvalitet og universell utforming som gir lang levetid på produktene våre.

Ved større prosjekter bestreber vi oss på å levere produktene direkte til kunde for å unngå ekstra transport og det skal være minst mulig emballasje på produktene. Vår samarbeidspartner på transport – Schenker – er en ledene aktør på miljø, og bruker, der det er mulig, tog til transport på visse strekninger i Norge. All emballasjen blir sortert ute hos kunden og levert direkte til gjenvinning/destruering. Vi stiller strenge krav til egne og innleide montører med tanke på avfallssortering av emballasje og annet avfall.


miljosertifiseringInternt jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger på minst mulig forbruk, samt på å sortere og gjenvinne vårt eget avfall. Vi er også medlem av Grønt Punkt og Renas.  


KVALITET
Vi har som mål å levere produkter med godt design og god funksjon til en lav kost, basert på lang levetid. Produktene skal være lette å bygge om når det er naturlig, og kunne fortsatt brukes med endrede behov. Derfor arbeider vi med anerkjente produsenter som foretar grundige tester gjennom hele produksjonsprosessen og tenker helhet.

Våre samarbeidspartnere har også spisskompetanse på sine områder som er verdifullt i prosjekter. Vi har forpliktet oss til at du ikke bare skal være helt fornøyd med produktene, men med hele kjøpsprosessen. Får å nå dette jobber vi med bakgrunn i at våre prosesser er basert på at vi er ærlige, tilfører kompetanse, har styrke og engasjement samtidig som vi er sosialt ansvarlige.


For å sikre vår egne prosesser arbeider vi nå med ISO 9001 sertifisering.

14001-norsk-230-pix_1

Deler av Rom for flere gruppen er ISO 14001 sertifisert. Vi har i 2016 også startet arbeidet med å ISO 14001 sertifisere resten av konsernet. For å sikre vår egne prosesser arbeider vi nå med ISO 9001 sertifisering.


Derfor er våre produkter testet og har sertifikater som støtter oppunder dette. Vi arbeider tett med våre leverandører og deres leverandørkjede for å sikre god kvalitet og sporbarhet i alle ledd.

Vi jobber i dag etter rutiner basert på vår kvalitetshåndbok og fra vårt HMS-system. Håndboken inneholder bl.a rutiner rundt internkontroll og sikrer en god prosess og en god leveranse av dine nye møbler enten det er til Oppvekst- helse eller kontorsektoren.