Om oss

top

Rom for Flere AS ble etablert i 1998 og er siden våren 2020 en del av Input interior. Vi har showroom i Bergen, Drammen, Hamar, Haugesund, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Trondheim og Ålesund. Les mer om oss her.

November 2015 ervervet Rom for Flere bedriften Miljøinnredning AS i Porsgrunn og i februar 2016 styrket Rom for Flere ytterligere sin posisjon ved kjøp av seskalpet Sterling AS (Haugesund, Oslo og Bergen).

Rom for Flere overtok også markedsansvaret for Svenheim Møbler i Norge og har dermed også 50 forhandlere over hele landet. Dette har gjort Rom for Flere til en landsdekkende aktør. Mai 2016 etablere selskapet et nytt moderne hovedlager på Skytta i Nittedal på 2535 kvm. Nytt showroom i Oslo på over 900 kvm. ble også etablert i april 2016.


Rom for Flere er totalleverandør av møbler og interiør, og gjennomfører alt fra enkle produktleveranser til totalentrepriser.

tillegg


Våre kunder er både offentlige og private virksomheter innen oppvekst, helse og kontor segmentet. Utover dette leverer vi mange mindre prosjekter samt enkeltsalg, også til privatkunder i våre salgslokaler. Rom for Flere er også deleier i Design for Flere som er en designbutikk midt i Sandvika.

Rom for Flere er en frittstående forhandler, det vil si at vi ikke er produsentstyrt, men står fritt til å velge våre leverandører. Vi representerer en rekke ledende møbelprodusenter som du kan lese mer om her.


Pr. i dag forhandler vi produkter fra over 400 produsenter.


Vårt oppfølgingssystem gjør at vi enkelt kan følge en ordre fra produsent, via transportør og helt frem til levering hos kunde. Distribusjon er sammen med våre prosjektledere, ansvarlig for montering og oppfølging av prosjekter, samt at de sørger for de løpende leveransene. HMS-system har Rom for Flere vektlagt gjennom mange år. Vår håndbok har detaljert informasjon om internkontroll, organisasjonskart, miljøpolicy, avfallshåndtering, kvalitetssikring ved levering, rutiner ved ordre, faktura og reklamasjon etc.

Miljøhensyn og samfunnsansvar er også viktig for oss, hvilket vises bl.a. gjennom medlemskap i FNs Global Compact, Grønt Punkt og ved å være sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2009. Vi ser det som spesielt viktig å videreføre og forsterke miljøkravet fra våre kunder – både overfor oss selv, men også overfor våre tilsluttede produsenter, slik at vi minsker miljøbelastningen i hele livsløpet både med tanke på råvarer, produksjon, transport, bruk og avhending. Rom for Flere ble i begynnelsen av 2018 sertifiserte i henhold til Ledelsessystemet for kvalitet og miljø, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, til fordel for Miljøfyrtårn.

Vårt mål er å ikke være nok en møbelleverandør, men en samarbeidspartner som er pålitelig, etterrettelig og som setter kunden i fokus.