Møbler og innredningsløsninger til rigg og modulbygg

Rom for Flere gruppen har etter oppkjøpet av Sterling AS, nå Rom for Flere Vest AS, også fått tilført segmentet rigginnredning. Her kan vi tilby entreprenører, utleiere og brukere 15-20 års kompetanse med rigginnredning innenfor skole/barnehage (oppvekst), bolig og kontor.

Det er viktig for oss i Rom for Flere å sette oss inn i den enkelte kundes behov for løsninger som bidrar til å nå prosjektets mål, med tanke på effektivitet, samspill og kultur.

I løpet av de årene vi har jobbet mot rigg har vi f.eks. utviklet produkter spesielt rettet mot kontor med vegghengte arbeidsplasser med fokus på pris, ergonomi, kvalitet og renhold. Veggsystemet inneholder arbeidsplasser med eller uten hev/senk funksjon, hyller og oppslagstavler. Vi leverer også løsninger til møterom, garderobe, spiserom, beboerrom, kontor, helse, skole og barnehage. Våre løsninger skal være basert på en god prosess med riktige produkter. Vi ønsker å bidra med vår kunnskap inn i prosjektene innenfor disse segmentene.

Vi vet at rigg prosjekt ofte handler om midlertidige løsninger som gjennomføres under tidspress. Med vår erfaring og våre samarbeidspartnere kan vi bidra til rask etablering og fleksible løsninger som imøtekommer brukernes behov. Vi kan også tilpasse og utvikle spesialprodukter- og løsninger i samarbeid med kunde og aktuelle faggrupper.

Vi har flere varemerker som har produkter rettet mot rigg innredning. Eksempler på dette på kontorsiden er Svenheim, Uni Metall, IDT, Sarpsborg metall, Kontorsenteret, NCP og Eskoleia. På øvrige områder vil du finne mer om produkter under produktgruppene på oppvekst og helse. Alle våre samarbeidspartnere representerer varemerker med gode løsninger, og har god kvalitet og miljøprofil.

logoer-til-nettside-rigg-1

Våre 300 samarbeidspartnere gir oss mulighet til å levere innredning på alle områder og soner i bygget. Vi har også lært mye av våre kunder, som blant annet er Ramirent, Malthus, Marti entrepenører og UCO, som kan være verdifullt for deg som kunde.


For å lese mer om våre segmenter klikk på Helse, Oppvekst eller Kontor

 

rigg-kontor-nettside-2