Kontor

Oppvekst_samlet

Sammenhengen mellom det fysiske miljøet og suksess i jobben er vi enige om. Det er viktig med tanke på rekruttering, og at den enkelte kan yte sitt beste. Et moderne kontor i dag benytter også teknologi og samspillet mellom medarbeider, miljø og teknologi er viktig. Løsningene skal også gjenspeile arbeidsprosesser og være funksjonelle enten det er landskap, cellekontor eller andre løsninger.

Hver organisasjon er forskjellig og det er viktig for oss i Rom for Flere og sette oss inn i den enkelte bedrifts behov for løsninger som bidrar til å nå bedriftens mål, med tanke på økonomi, læring, effektivitet, samspill og kultur.


Våre løsninger skal hjelpe deg å nå dine mål, enten det dreier seg om læring, rekrutering, økonomi, sykefravær eller andre strategiske mål.


Våre løsninger skal være basert på en god prosess, og med gode produkter som har en god kvalitet- og miljøprofil. Vi har flere varemerker på kontormøbler som Vitra, Svenheim, Dencon, Horreds, Steelcase og Actiu. Alle representanter for gode løsninger med basis i god kvalitet og har en god miljøprofil.

I tillegg har vi over 300 samarbeidspartner gir oss mulighet til å levere innredning på alle områder og soner i bygget. Vi leverer løsninger på lys, akustikk, oppbevaring, garderober, arbeidsplasser, aktivitetsbasert kontor, resepsjon, kontorstoler, postbehandling, kjøkken, møbler til formelle og uformelle møteplasser, gardiner, slik at vi dekker alle behovet til ditt kontor.


Vi har levert mange store og små kontorprosjekter rundt omkring i Norge.
Ta kontakt med oss for mer informasjon, vi gleder oss til å kunne bidra med vår kunnskap i ditt prosjekt.


arper
backapp

erikjorgensen

fatboy
flos
foraform
fritzhansen
garsnas

gotessons
hay
ire
kymo
lammhults

lkhjelle
montana
muuto
ncp
normann

okamura
osnes
sitland
steelcase
svenheim

varier
vipp
vitra
vitra

Offecct