Informasjon fra Rom for Flere

Kjære kunde og samarbeidspartner.

Rom for Flere er i ordinær drift, men i forbindelse med spredningen av covid 19 viruset (Coronavirus) iverksetter Rom for Flere ytterligere forebyggende tiltak. Det gjøres en fortløpende vurdering av situasjonen og nye tiltak kan iverksettes på kort varsel. Vi ber deg kontakte din kontaktperson hos oss for ytterligere informasjon eventuelt kontakte oss på vårt hoved nummer +47 22 85 08 00 dersom du har spørsmål.

Ved ønske om ytterligere informasjon kan også følgende personer kontaktes:

  • Terje Olsvik administrerende direktør Rom for Flere AS +47 934 42 933
  • Terje Kristiansen daglig leder Rom for Flere Oslo AS +47 915 15 964
  • Thomas Møller Hansen-Leder AMU +47 951 22 032

Vi beklager de konsekvenser dette kan få for våre kunder og samarbeidspartnere


Dear customer and business partner.

Rom For Flere are in normal operation but due to the current situation regarding the spread of the covid 19 virus (Coronavirus), Rom for Flere takes further preventive measures. A continuous assessment of the situation is made and new measures can be implemented at short notice. Please contact your contact person for further information or contact us at our main number +47 22 85 08 00 if you have any questions.

If you want any further information you may also contact:

  • Terje Olsvik CEO Rom for Flere AS +47 934 42 933
  • Terje Kristiansen CEO Rom for Flere Oslo AS +47 915 15 964
  • Thomas Møller Hansen-Chief AMU +47 951 22 032

We apologize for the inconvenience this may cause our customers and partners.