Helse

Helse_samlet

Møbler til Helsesektoren er møbler til mange forskjellige brukere, som må dekke mange forskjellige krav og funksjoner. Vi snakker her om møbler til sykehjem, sykehus, psykiatri, tannklinikker, rus, rehabilitering og lignende. Her er det svært viktig med kunnskap om hvilke krav som stilles til blant annet renhold, funksjon, ergonomi og sikkerhet. I tillegg er også stikkord som verdighet, tunge løft, og mindre bemanning noe man må ivareta. Da er det viktig at møblene bidrar til lettere renhold samt bedre ergonomi og sikkerhet for personalet. Dette gir bruker god omsorg og en bedre arbeidsdag for de ansatte.

Vi vet at i tradisjonelle møbler også kan brukes på sykehus i enkelte soner, ved at det gjøres tilpasninger på stoff, lakk, sittehøyder eller overflater. Dette gjør at valgmulighetene blir større, og kan også levere løsninger som er mer moderne, og arkitektonisk tilpasset bygget. De ansatte i helsesektoren bidrar løpende med kunnskap til oss, og dette sammen med vår erfaring gir oss mulighet til å skape de gode løsningene. Dårlige løsninger «gjør deg dårlig, hvis du ikke allerede er det». La oss bidra til å ha en helsesektor som både brukere, ansatte, og pårørende trives i.


Ta kontakt med oss for mer informasjon, vi gleder oss til å kunne bidra med vår kunnskap inn i ditt prosjekt.


erikjorgensen

ncp

svenheim