Etiske møbler på det nye Nasjonalmuseet

To kontrakter sikrer etisk forsvarlige møbler til det nye Nasjonalmuseet. For første gang har dokumentasjon av etisk handel vært et kvalifikasjonskrav i et Statsbygg-prosjekt.

Statsbygg har inngått to kontrakter med det norske selskapet Rom for Flere om å levere møbler, hyller og skap til kontordelen av det nye Nasjonalmuseet. Kontraktene har en verdi på rundt 15 millioner kroner.

Rom for Flere vinner med det anbudskonkurransen med de strengeste kravene noensinne til dokumentasjon av etisk handel i et Statsbygg-prosjekt.

– Krav til etisk handel ligger inne som kontraktsbestemmelse i alle kontrakter der Statsbygg vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter som vesentlig. I denne konkurransen skjerpet vi kravene ytterligere. For i hele tatt å kunne kvalifisere seg til konkurransen måtte leverandørene dokumentere at de var i stand til å etterleve konktraktsbestemmelsene, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Regnes som høyrisiko

Organisasjonen Initiativ for etisk handel er en av flere aktører som kategoriserer møbler som et høyrisikoprodukt.

Selv om møbelproduksjon foregår i nordiske og europeiske land, varierer det hvor materialene hentes fra. Mange av materialene benyttet i møbelproduksjon kommer fra land hvor det oftere skjer brudd på menneskerettigheter. Siden leverandørkjeder ofte er komplekse er det vanskelig å kontrollere om arbeidet som foregår i hvert enkelt ledd er etisk forsvarlig.

– Med denne typen kvalifikasjonskrav må vår leverandør før vi inngår kontrakt bevise for oss at de har et system for å videreføre etiske krav til sine leverandører. I dette inngår å vise hvordan de vil arbeide med leverandørene for å forhindre, avdekke og hjelpe ved brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. På denne måten kommer vi tidligere på banen og minimerer sjansen for å bli negativt overrasket senere i prosessen. Vi vil helt klart bruke slike kvalifikasjonskrav for etiske handel mer framover, sier Lyssand Sandberg.

Glad for strenge krav

Daglig Leder i Rom for Flere Oslo, Terje Kristiansen, er glad for at Statsbygg har stilt strenge krav til leverandørkjeden.

– Det gjør at vi kan bidra til bærekraftige og etisk forsvarlige produkter til nye Nasjonalmuseet. Dette rimer også godt med vårt medlemskap i FNs «Global Compact» og våre interne bærekraftmål, sier Kristiansen.

De signerte kontraktene er en del av brukerutstyrsprosjektet for det nye Nasjonalmuseet, som Statsbygg er ansvarlig for. Interiørarkitektene i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum er Cadi + Kaels.

Kontaktperson Statsbygg:

Birgitte Bye, kommunikasjonsleder Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg, mobil 95 91 88 79.

 Kontaktperson Rom for Flere

Terje Kristiansen, Daglig Leder i Rom for Flere Oslo AS, mobil 915 15 964

Les pressemelding fra Statsbygg her.