Author archives: Ingeborg Thomassen

  • Informasjon fra Rom for Flere

  • Kjære kunde og samarbeidspartner. Rom for Flere er i ordinær drift, men i forbindelse med spredningen av covid 19 viruset (Coronavirus) iverksetter Rom for Flere ytterligere forebyggende tiltak. Det gjøres en fortløpende vurdering av situasjonen og nye tiltak kan iverksettes på kort varsel. Vi ber [...]
  • Input interior AB kjøper Rom for Flere AS

  • Rom for Flere har lenge vært en ledende innredningsaktør som retter seg til privat og offentlig virksomhet. Nå tar vi neste steg for å også i framtiden kunne tilby våre kunder de beste helhetsløsningene. Vi har hatt privilegiet å påvirke valget av ny eier for å forsikre oss om bra forutsetninger [...]
  • Rom for Flere & Flokk

  • Rom for Flere og Flokk utvider samarbeidet med varemerkene HÅG og RBM. Rom for Flere har nylig utvidet samarbeidsavtalen med Flokk, denne gir oss tilgang til varemerkene HÅG og RBM. Varemerkene vil forsterke vår produkt og merkevare portefølje og samarbeidet vil styrke oss i arbeidet med landsdek[...]
  • Rammeavtale med Oslo Kommune

  • Oslo Kommune har valgt Rom for Flere som en av leverandørene på den nye samkjøpsavtalen for møbler til kontor, skole og institusjon til Oslo kommune, deres virksomheter og samarbeidspartnere. Vi er stolt over å bli valgt ut som en av møbelleverandørene på denne avtalen. Oslo kommune har stilt høy[...]
  • Rom for Flere gratulerer Svenheim med Svanen!

  • Svenheim er Svanen sertifisert og vi i Rom for Flere gratulerer vår partner Svenheim Møbelindustri med sertifisering i henhold til Svanens strenge kriterier. Det er lagt ned et enormt arbeid for å få det meste av sortimentet med mange tusen komponenter og millioner av kombinasjoner godkjent. Svenhei[...]