Author archives: Ingeborg Thomassen

  • Rammeavtale med Oslo Kommune

  • Oslo Kommune har valgt Rom for Flere som en av leverandørene på den nye samkjøpsavtalen for møbler til kontor, skole og institusjon til Oslo kommune, deres virksomheter og samarbeidspartnere. Vi er stolt over å bli valgt ut som en av møbelleverandørene på denne avtalen. Oslo kommune har stilt høy[...]
  • Etiske møbler på det nye Nasjonalmuseet

  • To kontrakter sikrer etisk forsvarlige møbler til det nye Nasjonalmuseet. For første gang har dokumentasjon av etisk handel vært et kvalifikasjonskrav i et Statsbygg-prosjekt. Statsbygg har inngått to kontrakter med det norske selskapet Rom for Flere om å levere møbler, hyller og skap til kontordel[...]