Den moderne arbeidsplassen handler om langt mer enn hvordan ting
ser ut. Det handler om å innse at vår måte å jobbe på er dramatisk endret. Og om å ta konsekvensene av dette.

SISTE NYTT

Nye lokaler i Bergen Nye lokaler i Bergen
Rom for Flere og Ragnars inngår samarbeid Rom for Flere og Ragnars inngår samarbeid