Den moderne arbeidsplassen handler om langt mer enn hvordan ting
ser ut. Det handler om å innse at vår måte å jobbe på er dramatisk endret. Og om å ta konsekvensene av dette.

SISTE NYTT

Rammeavtale med Oslo Kommune Rammeavtale med Oslo Kommune
Rom for Flere gratulerer Svenheim med Svanen! Rom for Flere gratulerer Svenheim med Svanen!
God sommer God sommer