Den moderne arbeidsplassen handler om langt mer enn hvordan ting
ser ut. Det handler om å innse at vår måte å jobbe på er dramatisk endret. Og om å ta konsekvensene av dette.

SISTE NYTT

Rom for Flere & Flokk Rom for Flere & Flokk
Rammeavtale med Oslo Kommune Rammeavtale med Oslo Kommune
Rom for Flere gratulerer Svenheim med Svanen! Rom for Flere gratulerer Svenheim med Svanen!